Rosènssons Consulting tar ett stort steg framåt i vårt miljöarbete (SAM), systematiskt miljöarbete.
Vi har slutit ett avtal med Prevent som ska hjälpa oss i vårt arbete att få ett bra och fungerande löpande systematiskt miljöarbete i företaget.

 

I samarbete med Prevent och Jonas Bramsved för Rosénssons Consulting AB:

 Konsult i allmänna hälsofrågor för Rosénssons Consulting AB
 Utbildare i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor

 Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för Rosénssons
 Tillgång företagssköterska vid behov av hälsokonsultation
 Årlig genomgång och planering för arbetsmiljöarbetet
 Löpande Utbildning av nyheter från arbetsmiljöverket
 Utbildning för Ledningstaben för Rosénssons i arbetsmiljöarbete årligen