Välkommen till Rosénssons – Omsorgsfull personaluthyrning med hög kvalité med mycket förmånliga priser.

Du som samarbetar med eller är anställd hos Rosénssons ska uppleva oss som ett företag som står för:

•Kvalité – Stor erfarenhet och ett brett engagemang likaså har vi höga krav på oss själva
vilket säkrar en hög kvalité på våra tjänster
•Enkelhet – korta vägar till beslut utan att krångla till det
•Trovärdighet – Vi håller alltid vad vi kommit överens om
•Välfyllda hyllor ökar din försäljning, trivsel och prestationsförmågan hos er personal

Kort om Rosénssons:

-Fingertoppskänsla när det gäller rätt personal
-20 års erfarenhet inom dagligvarubranschen
-Stort kontaktnät
-Lokal närvaro

Är vårt företag pusselbiten du saknar?

Rosénssons fokuserar på att erbjuda dig hög kvalitativ service – vi kommer att göra allt vi kan för att motsvara dina förväntningar.

Med en stor variation av tjänster som vi erbjuder, är vi säkra på att du kommer att bli nöjd med oss. Titta runt på vår hemsida och om du har några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss..

Visselblåsarlagen

Bild Visselblåsare

VISSLAN

” Vi vill göra rätt ”
Rosénssons strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Anmäl oegentligheter

Via vår rapporteringskanal https://rosenssons.visslan-report.se/ kan du anonymt anmäla sådant som inte är i linje med våra värderingar, exempelvis:
– Mobbning/trakasserier
– Brister i arbetsmiljö
– Felaktig behandling av livsmedel
– Andra oegentligheter, olagligheter eller liknande

Att anmäla genom Visslan

Genom Visslan kan du rapportera helt anonymt. När du har skickat ditt meddelande får du en 16-siffrig kod, som du sparar och använder för uppföljning. Utan koden kan du inte komma åt ditt ärende.

Rapporten tas emot av Rosénssons och vi inleder en dialog med dig för att ta ärendet vidare. All kommunikation är krypterad, och även om du väljer att avslöja din identitet behandlas den strikt konfidentiellt.”

(Spara ditt lösenord som skapas när du reggar dig)
Länk för rapporteringskanal är https://rosenssons.visslan-report.se/
Klicka för utskrift i word dokument Visselblåsarpolicy 3 Rosénssons 
Länk till Rosénssons policy om personuppgifter GDPRRosénssons