Extrajobb för studenter
Sök våra lediga jobb inom industri, lager, butik, service

Registrera ditt CV
Gör dig tillgänglig som jobbsökande utan att söka ett specifikt jobb.
Krav: Du är student och kan jobba minst 3 vardagar per vecka.

Mail: jobb@rosenssons.com

 IMG_7896