Våra utbildningar

Utbildning butik
Utbildning butikFler utbildningar

Butik

Fakta om vår utbildning

Arbete direkt

Utbildningarna inom dagligvaruhandel är designade utifrån att eleverna efter fullgjord utbildning skall klara av att bemöta kunder, förstå vikten av service mot kund samt ha detaljerad kunskap kring specifika arbetsuppgifter.

Jobbansökan

Skarp miljö

All utbildning sker i skarp miljö i butik.
Vår filosofi är alltid att eleven skall känna sig delaktig och att varje moment är ”på riktigt”.

Jobbansökan

Handledare

Eleverna har alltid en egen handledare som finns med under hela utbildningen.

Jobbansökan

Intyg

Efter avslutad och fullgjord utbildning på Rosénssonsskolan, kvalitetssäkras utbildningen och eleven tillhandahålls ett intyg på utbildningen.

Jobbansökan

Fler utbildningar i butik

Nedan följer våra 10 separata utbildningar som är designade för dagligvaruhandeln.

1. Kassa, (2 veckor)

2. Bakning i butik, bake off, (4 veckor)
(pris: 375:- tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)

3. Delikatess, (2 veckor)

4. Varuplock i butik, kolonialplock, (2 veckor)

5. Frukt och grönt, (2 veckor)

6. Mejeri, (2 veckor)

7. Frys , (2 veckor)

8. Ost & Charkplock, färskvaror, (2 veckor)

9. Post och Spel, förbutik, (4 veckor)
(pris: 375:- tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)
(komplett utbildning för jobb i spelbutik, postombud, förbutiken i en dagligvarubutik)
(Här tillkommer webbbaserade utbildningar under utbildningen 3 st
(post, atg, svenskaspel)

10. Butiksstyckare, finstyckning (3 mån)
(komplett praktisk utbildning för jobb i alla dagligvarubutiker) (pris 375:-/tim)

Pris: 375:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning)
(alla våra utbildningar är 2 -veckors kurser, 140 tim)

Exempel:
-Om elev går utbildning 1+4, är utbildningstiden totalt (2+2)=4 veckor.
-Om elev går utbildning 3,5,6,7 och 8 är utbildningstiden totalt 2 veckor
-Om elev går utbildning 9 eller 2 är utbildningstiden totalt 4 veckor

TEORETISK WEBBUTBILDNING: Obligatorisk alla utbildningar (1750:-/deltagare) (arbetskläder ingår)
(Plats: Rosénssons Huvudkontor Sundskajen 10, (ÖN) Limhamn) kl.8-17 (fika & lunch ingår)

Webbutbildningen på 7 st kurser görs på nätet innan den praktiska utbildningen påbörjas.
(Tidsåtgång ca: 6-8 tim). Vid detta obligatoriska delmoment utvärderas elevens, baskunskaper för att kunna gå vidare sin utbildning i skarp miljö.

Webbaserade kravkurser: 7 st
Svensk Dagligvaruhandel Säker mat
2 st  Kravkurser

+ Kravkurser butik 5 st

1.Grundkurs – GDPR för butik

2.ID- och ålderskontroll för butik

3.Penningtvätt och säker korthantering för butik

4.Säkerhet i butik

5.Trygg mat i butik

Fler

{

“Denna utbildning ger dig en bred kunskap och en grundutbildning i butiksarbete ( kassa, varuplock) på kort tid och framförallt en bra praktisk utbildning som ger mycket stora möjligheter till jobb”

Niklas

Butik