Rosénssons bemannar och rekryterar personal inom dagligvaruhandeln och lagerpersonal med Malmö som arbetsfält!

Vi löser varje dag organisatoriska problem för våra kunder, ofta med kort varsel. Samtidigt bevisar vi att det går att få unga vuxna ut i arbetslivet.

Vi levererar kompetent personal till livsmedelsbutiker och lager i Malmöregionen dessutom en av dom

mest prisvärda utan att tumma på kvalitén