” Denna utbildning ger dig en bred kunskap och en grundutbildning i butiksarbete (kassa, varuplock) på kort tid och framförallt en bra praktisk utbildning som ger mycket stora möjligheter till jobb”

 

-Utbildningarna inom dagligvaruhandel är designade utifrån att eleverna efter fullgjord

utbildning skall klara av att bemöta kunder, förstå vikten av service mot kund samt ha detaljerad kunskap kring specifika arbetsuppgifter. 

-All utbildning sker i skarp miljö i butik.

-Eleverna har alltid en egen handledare som finns med under hela utbildningen.

-Vår filosofi är alltid att eleven skall känna sig delaktig och att varje moment är ”på riktigt”.

-Efter avslutad utbildning på Rosénssonsskolan, kvalitetssäkras utbildningen med ett intyg/certifikat på fullgjord utbildning.

-Handledaren kommer efter utbildningen ge eleven  feedback på sina styrkor och svagheter i sitt arbete.

PRIS: 350:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning)
(alla våra utbildningar är på 10 dagar 70 tim)

Fakta om innehållet i vår praktiska 2-veckors grundutbildning i butik med inriktning på dagligvaruhandeln.
(Personlig handledare ingår i utbildningen)

-Förberedande webbutbildning på Rosénssons kontor innan praktisk utbildning 1/2 dag (3-4 tim) 5 st (webbkurser krav)
Max 8 st elever per tillfälle (1. förmiddag kl.8-12) (2. eftermiddag kl.12.30-16.30)
(alla elever får utskrivet 
certifikat/intyg på fullgjord webbutbildning butik)

Här utdelas även arbetskläder, namnbricka, mm (kostnad 1500:-/per elev) inkl arbetskläder och smörgåsfika

 

-Kassautbildning i skarp miljö 5 vardagar (35 tim effektiv tid) kl.8-16 inkl 1 tim rast

-Varuplock (kolonialplock) i skarp miljö 5 vardagar (35  tim effektiv tid)  kl.8-16 inkl 1 tim rast

-Avslut med certifikat på fullgjord utbildning

FLER UTBILDNINGAR I BUTIK:

Pris: Utbildning  350:- tim exkl. moms /deltagare (min 2 deltagare per utbildning 70 tim)

(alla våra utbildningar är 2 -veckors kurser 70 tim )

Exempel:
-Om elev går utbildning (butik grund) 1+4, är utbildningstiden totalt (1+1)=2 veckor.
-Om elev går utbildning 3,5,6,7,8 är utbildningstiden totalt 2 veckor per utbildning
-Om elev går utbildning 2,9 är utbildningstiden  totalt 4 veckor per utbildning

 

Nedan följer våra 9 separata utbildningar som är designade för dagligvaruhandeln.

1. Kassa, (1 vecka)

2. Bakning i butik, bake off, (4 veckor)
(pris: 350:-  tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)
komplett praktisk utbildning för jobb i dagligvarubutik.

3. Delikatess, (2 veckor)

4. Varuplock i butik, kolonialplock, (1 vecka)

5. Frukt och grönt, (2 veckor)

6. Mejeri, (2 veckor)

7. Frys , (2 veckor)

8. Ost & Charkplock, färskvaror, (2 veckor)

9. Post och Spel, förbutik, (4 veckor, 140 tim effektiv tid)
(pris: 350:-  tim exkl. moms /deltagare för 4 veckor, 140 tim) (min 2 deltagare per utbildning)
(komplett utbildning för jobb i spelbutik, postombud, förbutiken i en dagligvarubutik)

 

TEORETISK WEBBUTBILDNING: Obligatoriskt alla utbildningar (1500:-/deltagare)

(Plats: Rosénssons huvudkontor (ÖN) Limhamn)

Webbutbildningen på 5 st kurser görs på nätet innan den praktiska utbildningen påbörjas.
(Tidsåtgång ca: 3 tim). Vid detta obligatoriska delmoment får eleven
baskunskaper för att kunna gå vidare sin utbildning i skarp miljö.

Webbaserade kravkurser:

1.ID- och ålderskontroll

2.Grundkurs – GDPR för butik

3.Penningtvätt och säker korthantering

4.Säkerhet i butik

5.Trygg mat i butik

”Våra utbildningar ger dig bred kunskap och framförallt en snabb praktisk utbildning med en erfarenhet på kort tid med stora möjligheter till jobb”

För mer information angående våra utbildningar kontakta gärna oss:

Niklas Rosén
Mail:niklas@rosenssons.com