Rosénssons bemannar och rekryterar personal inom dagligvaruhandeln och lagerpersonal med Malmö som arbetsfält!

Vi levererar kompetent personal till livsmedelsbutiker och lager i Malmöregionen dessutom en av dom
mest prisvärda utan att tumma på kvalité.

IMG_7892