Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Rosénssons Consulting AB Rutiner (SAM)

Arbetsmiljö Handlar om allt från brandskydd, farliga ämnen i luften, strålning, tunga lyft till arbetets organisation, arbetsuppgifternas innehåll, möjligheter till att påverka och personlig utveckling på arbetsplatsen.

Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete är att b.l.a  löpande arbeta med att skapa goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för anställda.Det innebär b.l.a mindre sjukdagar och en högre produktivitet.

-Systematiskt Arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöverkets föreskrifter (klicka här)
Handlingsplan vid olycksfall på arbete 

Riskbedömning säkerhet Butik
-Riskbedömning säkerhet lager
Riskbedömning säkerhet Webben

BFA färg 5 cm